دوره های آموزشی :

مدرسه ملّی زبان با بهره گیری از تجربه و تخصص و بهترین مدرسین زبان انگلیسی، دوره های آموزشی خود را درتمامی سطوح با بهترین کیفیت به صورت حضوری و آنلاین برگزار میکند.

دوره های آموزش کودکان(Children Courses) : 

.

در این دوره کودکان با مهارتهای گفتاری )Speaking(، شنیداری )Listening( ، درک مطلب )Reading(  و نگارش )Writing( آشنا میشوند.

این دوره شامل چهار کتاب میباشد که در شش ترم تدریس میشود. منابع این دوره بر اساس استاندارد های آموزشی کودکان میباشد.