دوره های آموزشی بزرگسالان (Adult Courses) :

 

این دوره ها به متقاضیان این امکان را میدهد تا دانش زبان انگلیسی خود را به سطح بسیار خوبی ارتقاء دهند و پاسخگوی نیازهای

زبان انگلیسی در زندگی روزمره افراد و همچنین آماده سازی زبان آموز جهت شرکت در دوره های IELTS و TOFEL و PTE میباشد.

 

دوره آغازین (O-level) :

 برای افرادی که میخواهند زبان انگلیسی را از ابتدا آغاز نمایند طراحی شده است.

 این دوره شامل یک کتاب میباشد که در دو ترم تدریس میشود.

 

OL1

O-level

OL2

 

 

 

 

دوره پیش مقدماتی ) Beginner( :

از این دوره، آموزش سری کتابهای Headway دوره پیش مقدماتی آغاز میگردد که این کتابها بسته آموزشی کامل و

موثر و منبع استانداردی برای یادگیری میباشند و آموزش همزمان مهارت های گفتاری (Speaking(،

شنیداری Listening ( ، درک مطلب )Reading (  و نگارش )Writing( از سطح مبتدی تا پیشرفته را در برمیگیرد.

کتابهای دوره پیش مقدماتی Headway beginner به همراه یک کتاب جانبی دیگر، طی ۳ ترم در این دوره تدریس میشود.

HB1

Beginner

HB2

HB3

 

 

 

 

 

 

 

دوره مقدماتی )Elementary( :

در این دوره زبان آموزان توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و ساده روزمره را از طریق چهار

مهارت گفتاری )Speaking(، شنیداری )Listening( ، درک مطلب )Reading(  و نگارش )Writing( خواهند داشت .

کتابهای دوره مقدماتی Elementary Headway به همراه یک کتاب جانبی دیگر، طی ۴ ترم در این دوره تدریس میشود.

EA4

Elementary

EB5

EC6

ED7

 

 

 

 

 

 

 

دوره پیش متوسطه)Pre- Intermediate( :

زبان آموزان در پایان این دوره علاوه بر کسب توانایی مکالمه نسبتاً صحیح و روان، به تدریج قادر به برقراری

مکالمات کاربردی روزمره اعم از معاشرت کردن و بیان خواسته های شخصی خواهند بود.

کتابهای دوره پیش مقدماتی  Headway Pre-Intermediate به همراه یک کتاب جانبی دیگر، طی ۴ ترم در این دوره تدریس میشوند.

PA8

Pre- Intermediate

PB9

PC10

PD11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره متوسطه )Intermediate( :

در این دوره زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره لغات و ساختارهای دستوری، قادر به تولید جملات مرتبط و

پیوسته بوده و میتوانند به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند.

کتابهای دوره متوسطه Headway Intermediate به همراه کتابهای جانبی طی ۴ ترم در این دوره تدریس میشود.

IA12

Intermediate

IB13

IC14

ID15

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره فوق متوسطه )Upper- Intermediate( :

در این دوره زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده و انتزاعی تر را درک کرده و بیان نمایند و از

ساختارهای ترکیبی بیشتری استفاده نمایند.

کتابهای Headway Upper-Intermediate به همراه کتابهای جانبی طی ۴ ترم در این دوره تدریس میشود.

UA16

Upper- Intermediate

UB17

UC18

UD19

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره پیشرفته )Advanced( :

در این دوره زبان آموزان براحتی قادر به استفاده از چهار مهارت زبانی در حد پیشرفته خواهند بود. همچنین با توجه

به اندوخته غنی از واژگان و ساختارها میتوانند با سرعت عمل و بدون نیاز به تامل کردن، بی وقفه به زبان انگلیسی

صحبت کنند و در موقعیت های مختلف روزمره استفاده نمایند.

کتابهای Headway Advanced  و کتابهای جانبی طی ۴ ترم در این دوره تدریس میشوند.

AA20

Advanced

AB21

AC22

AD23